Socha Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

Našim cieľom je zhotovenie bronzovej sochy Ľudovíta Wintera – človeka zosobňujúceho rozvoj a propagáciu piešťanských kúpeľov a jej umiestnenie na Kolonádovom moste v Piešťanoch. Prostredníctvom tejto stránky by sme chceli poskytnúť viac informácií o projekte a možnostiach, ako tento projekt podporiť.

Začalo to knihou...

nie takou od J. K. Rowling alebo J. R. R. Tolkiena. V knihe, o ktorej hovoríme, sú všetky postavy a príbehy skutočné.

Spomienky na Piešťany

Sú to spomienky človeka, ktorý tu žil a tvoril a bez ktorého by sme nepoznali Piešťany tak, ako ich vidíme dnes.

Ľudovít Winter, spolu so svojou rodinou, znamená pre Piešťany to, čo Walt Disney pre animovaný film alebo Steve Jobs pre počítačový priemysel. Len, bohužial, jeho meno nie je tak často skloňované ako mená spomínaných velikánov.

Ale jeho myšlienky, nápady a odhodlanie mali pre Piešťany rovnaký význam ako práca mnohých iných mysliteľov pre spoločnosť.

Pýcha Piešťan – všetko to, na čo sme my Piešťanci takí hrdí, je z najväčšej časti práve jeho zásluha.

Ako pokračovateľ myšlienky svojho otca, s pomocou a podporou svojej rodiny, sa mu prostredníctvom firmy Alexander Winter a synovia, podarilo zrealizovať dielo, ktoré pretrváva generácie.

Skúsme si na chvíľu predstaviť Piešťany bez Kursalónu, Hotela Thermia Palace, Napoleonskych kúpeľov alebo bez najznámejšieho symbolu – barlolamača. Zvláštne, však? Bez nich akoby to ani nebolo to isté mesto, ako by mu chýbala duša.

A práve duša je to, čo Ľudovít Winter do Piešťan vložil. Svojou trpezlivosťou a neúnavnou prácou vybudoval z Piešťan svetoznáme kúpeľné mesto.

Výsledky svojej celoživotnej práce najradšej sledoval z lavičky uprostred Kolonádového mosta. Tento obraz sa vryl do pamäti aj mnohých Piešťancov, ktorí ho na tomto mieste pravidelne stretávali.

Informácie o projekte

Názov projektu: Socha Ľudovíta Wintera v Piešťanoch
Realizátor projektu: OZ ProWinter
Autor diela: Mgr. art. Roman Hrčka
Rozpočet projektu: 48 500 €
Materiál: bronz
Umiestnenie sochy: Kolonádový most, Piešťany
Financovanie: verejná zbierka, 2% z daní, projekt Ľudia ľuďom
Začiatok zbierky: október 2014
Hlavní partneri: Mesto Piešťany, Balneologické múzeum Piešťany
Povolenie: Rozhodnutie o povolení zámeru, vydané Krajským pamiatkovým úradom v Trnave
Číslo konania: KPURR-2013/11485-3/460062/Kl

Zámer projektu a jeho realizácia sú uskutočnované s láskavou podporou rodiny Winterovcov.