O soche

Socha Ľudovíta Wintera bude vyhotovená z bronzu, predpokladané rozmery: 1500x2250x850 mm.

Miestom umiestnenia sochy je Kolonádový most v Piešťanoch. Realizácia sochy prebieha v 3 etapách. 1. etapa predstavuje konštrukciu hlineného modelu v mierke 1:1. Pomocou hlineného modelu sa v 2. etape zhotoví lukoprénová forma. 3. etapa realizácie predstavuje zhotovenie finálneho bronzového odliatku v mierke 1:1.

O autorovi

Roman Hrčka je významný slovenský sochár, pedagóg bratislavskej školy úžitkového výtvarníctva. Širokej verejnosti je známe hlavne jeho dielo Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch, za ktoré získal 1. miesto v sochársko-architektonickej súťaži. S mestom Piešťany ho okrem iného spája aj jeho predchádzajúca umelecká činnosť. Obyvatelia Piešťan sa doteraz mohli oboznámiť s jeho prácou v podobe busty E. Suchoňa umiestnenej na Ulici E. Suchoňa v Piešťanoch a Pamätnou medailou mesta Piešťany z roku 2007.

Roman Hrčka vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a v roku 2013 mu bol udelený titul Doktor umenia. Od roku 2001 sa zúčastňuje so svojimi dielami na kolektívnych výstavách doma na Slovensku aj v zahraničí, so ziskom viacerých ocenení.

Podrobný životopis TU.