Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.

hrcka.roman@gmail.com

Štúdium

Pedagogická činnosť

Činnosť v združeniach

Kolektívne výstavy

Samostatné výstavy

Workshopy a sympóziá:

Diela na verejných priestranstvách, realizácie:

Ocenenia: